Nationale Brandpreventieweken

De hele maand oktober staat in het teken van Brandpreventie. In de campagne 'Wat doe JIJ bij brand?' wordt u gewezen op het feit dat brand ook U kan overkomen. En dat het van belang is NU na te denken over het nemen van Brandpreventieve maatregelen. Bij een woningbrand heb je immers maar 3 minuten om jezelf in veiligheid te brengen …

De nationale campagne is gericht op het voorkomen van:

Brand het kan ook u overkomen, zorg voor de veiligheid van u en uw gezin en neem actie!

Chubb Fire & Security kan u van dienst zijn bij het vroegtijdig signaleren van een beginnende brand en het bestrijden ervan.

Laat u niet verrassen en neem maatregelen voor brandpreventie

Brandblusser

Met een brandblusser kunt u een beginnende brand snel en effectief bestrijden.

Brandpreventie | Ga naar Brandblusser

Rookmelder

Rookmelders waarschuwen u d.m.v. geluidsignaal bij rookvorming dat ontstaat bij brand.

Brandpreventie | Ga naar Rookmelder

Blusdeken

Met een blusdeken kan je eenvoudig een brandende vuilnisbak, frituur- en of braadpan doven.

Brandpreventie | Ga naar Blusdeken

Vluchtladder

Middels een lichtgewicht vluchtladder kunt u snel en eenvoudig uw huis verlaten in geval van brand.

Brandpreventie | Ga naar Vluchtladder